TwitterFacebook
Incrinity
Reklāmas aģentūra
FacebookTwitter

Google izklājlapas funkcija summa vārdiem latviski

Ja lietojat savā darbībā google izklājlapas un jums ir nepieciešama funkcija ciparu summas automātiskā pārvēršanā tekstā latviešu valodā, esam radījuši speciālu funkciju, ar ko šo var paveikt.

  1. atveriet savu google izklājlapas dokumentu.
  2. Rīki -> Skriptu redaktors

Skriptu redaktorā iekopējiet zemāk norādīto funkciju:

Google izklājlapas funkcija summa vārdiem latviski

function summaVardiem(summa) {

var skaitli = Array();
var skaitli_desmitiem = Array();
var work_summa = 0;

skaitli_desmitiem[1] = "vien";
skaitli_desmitiem[2] = "div";
skaitli_desmitiem[3] = "trīs";
skaitli_desmitiem[4] = "četr";
skaitli_desmitiem[5] = "piec";
skaitli_desmitiem[6] = "seš";
skaitli_desmitiem[7] = "septiņ";
skaitli_desmitiem[8] = "astoņ";
skaitli_desmitiem[9] = "deviņ";

skaitli[1] = "viens";
skaitli[2] = "divi";
skaitli[3] = "trīs";
skaitli[4] = "četri";
skaitli[5] = "pieci";
skaitli[6] = "seši";
skaitli[7] = "septiņi";
skaitli[8] = "astoņi";
skaitli[9] = "deviņi";
skaitli[10] = "desmit";
skaitli[11] = "vienpadsmit";
skaitli[12] = "divpadsmit";
skaitli[13] = "trīpadsmit";
skaitli[14] = "četrpadsmit";
skaitli[15] = "piecpadsmit";
skaitli[16] = "sešpadsmit";
skaitli[17] = "septiņpadsmit";
skaitli[18] = "astoņpadsmit";
skaitli[19] = "deviņpadsmit";


var Atbilde = "";
work_summa = summa;
var tukstosi = parseInt(work_summa / 1000);
work_summa = work_summa - (tukstosi * 1000);

var santimi = parseInt((summa - parseInt(summa)) * 100);

var work_summa_tukstosi = summa;
var tukstosu_simti = parseInt(work_summa_tukstosi / 100000);
work_summa_tukstosi = work_summa_tukstosi - (tukstosu_simti * 100000);

var tukstosu_desmiti = parseInt((work_summa_tukstosi) / 1000);
var tukstosu_desmiti2 = parseInt(tukstosu_desmiti / 10);
var tukstosu_desmiti_vieni = tukstosu_desmiti - parseInt(tukstosu_desmiti2 * 10);


if (tukstosu_simti > 0) {
if (tukstosu_simti == 1) {
if (tukstosu_desmiti == 0) {
Atbilde = Atbilde + "simts ";
} else {
Atbilde = Atbilde + "simtu";
}
} else {
Atbilde = Atbilde + skaitli[tukstosu_simti] + " simti ";
}
}if (tukstosu_desmiti > 0) {
if (tukstosu_desmiti > 19) {
Atbilde = Atbilde + skaitli_desmitiem[tukstosu_desmiti2] + "desmit " + skaitli[tukstosu_desmiti_vieni] + " tūkstoši ";
} else {
if (tukstosu_desmiti == 1) {
Atbilde = Atbilde + skaitli[tukstosu_desmiti] + " tūkstotis ";
} else {
Atbilde = Atbilde + skaitli[tukstosu_desmiti] + " tūkstoši ";
}
}
} else {
if (tukstosu_simti > 0) {
Atbilde = Atbilde + " tūkstoši ";
}
}


var simti = parseInt(work_summa / 100);
work_summa = work_summa - parseInt(simti * 100);

if (simti > 0) {
if (simti == 1) {
Atbilde = Atbilde + skaitli[simti] + " simts ";
} else {
Atbilde = Atbilde + skaitli[simti] + " simti ";
}
}


if (work_summa > 10) {
var desmiti = parseInt(work_summa);
var desmiti2 = parseInt(desmiti / 10);
var desmiti_vieni = desmiti - (desmiti2 * 10);
work_summa = work_summa - desmiti;

if (desmiti > 0) {
if (desmiti > 19) {
Atbilde = Atbilde + skaitli_desmitiem[desmiti2] + "desmit ";
if (desmiti_vieni > 0) {
Atbilde = Atbilde + skaitli[desmiti_vieni];
}
} else {
Atbilde = Atbilde + skaitli[desmiti];
}
}


} else {
desmiti = 0;
desmiti_vieni = parseInt(work_summa);
work_summa = work_summa - desmiti_vieni;

if (desmiti_vieni>0) {
if (desmiti_vieni == 1) {
Atbilde = Atbilde + skaitli[desmiti_vieni];
} else {
Atbilde = Atbilde + skaitli[desmiti_vieni];
}
}

}

var currency2 = "euro";
if (desmiti_vieni == 1 && desmiti != 11) {
currency2 = "euro";
}

//nosakām centi vai cents
var currency3 = "centi";
var tmp = santimi.toString();

if (tmp.substr(tmp.length - 1,1) == "1" && tmp.substr(tmp.length - 2,2) != "11") {
currency3 = "cents";
}

santimi = santimi.toString();
if (santimi.length<2) santimi = "0"+santimi;

Atbilde = Atbilde.trim();
Atbilde = Atbilde + " " + currency2 + ", " + santimi + " " + currency3;


return Atbilde;
}

Pēc šīs darbības saglabājiet dokumentu!

Pēc tam savā dokumentā izmēģiniet jauno funkciju.

Google izklājlapas funkcija summa vārdiem latviski

Google izklājlapas funkcija summa vārdiem latviski


Izdevējs