TwitterFacebook
Incrinity
Reklāmas aģentūra
FacebookTwitter

Personas datu aizsardzības (GDPR) konsultācijas

2018.gada 25.maijā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), kas pieprasa visiem uzņēmumiem, kas apstrādā personas datus, pārskatīt savu datu apstrādes politiku un veikt nepieciešamās izmaiņas.

Mēs piedāvājam palīdzēt Jūsu uzņēmumam novērtēt esošo situāciju, kā arī sniegt rekomendācijas, kas būtu darāms, lai Jūsu uzņēmuma personas datu apstrādes politika atbilstu GDPR prasībām.

Kādos gadījumos Jums nav jāsatraucas?

Ja Jūs apstrādājat tikai datus par citiem uzņēmumiem, bet Jūsu rīcībā nav un Jūs neapstrādājat fizisko personu datus, tad Jums nav par ko satraukties.

Uz ko attiecas regula?

Regula attiecas uz uzņēmumiem, kas jebkādā veidā apstrādā personas datus. Jā, arī personas datu glabāšana ir datu apstrāde regulas izpratnē.

Piemēram, Jūsu personāldaļā glabājas trešo personu iesūtītie CV, kur pretendenti nav kļuvuši par Jūsu darbiniekiem. Šie ir personas dati, kuri pie Jums glabājas, tātad - Jūs viņus apstrādājat.

Piemēram, Jums ir vienkārša mājas lapa, kurā nav pat reģistrēšanās funkcijas, bet Jūs izmantojat analītikas sistēmas, piemēram - Google Analytics. Tas nozīmē, ka Jūsu mājas lapa būs vieta, kura ievietos lietotāja datorā sīkfailus, kam ir nepieciešama informēšana un piekrišana, līdz ar to - nepieciešamas izmaiņas.

GDPR sodi un to apmērs

Regulā ir iekļauti arī sodi, kuri būs piemērojami vienādi visā Eiropas Savienībā. Regulas 83.panta 4.punkts paredz sodus - līdz EUR 10 miljoniem vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 2% no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks - par regulas pārkāpumiem.

Mūsu cenas piedāvājums par sniegto pakalpojumu:

  • EUR 200.00 sākotnējais apstrādājamo datu novērtējums un rekomendācijas. Piedāvātā cena neattiecas uz komersantiem, kas apstrādā daudz un dažādus datus. Šajā gadījumā tiks noteikta līgumcena, atkarībā no darba apjoma.
  • par turpmāku sadarbību vienosimies atsevišķi.

Ja vēlaties būt godprātīgs datu apstrādātājs, bet Jums ir nepieciešama konsultācija par GDPR ieviešanu, lūdzam sazināties ar mums:

Jūsu vārds:
Uzņēmums, kuru pārstāvat:
Jūsu e-pasts:
Jūsu telefona numurs:
Ziņojuma teksts:


Izdevējs